பலஸ்தீன்

LKR.250.00
மிஹ்ழார் .எம். ரஷீத்
Tamil

மணம் வீசும் மணிச் சொற்கள் தொகுதி-2

LKR.220.00
எச்.எம்.மின்ஹாஜ்
Tamil

சமூகம்

LKR: 150.00
எம்.எம். முஹிடீன்
Tamil

இஸ்லாமிய நாகரிகமும் பகுதி-1

LKR.250.00
எம்.எஸ்.இஸ்மியா பேகம்
Tamil

இஸ்லாம் எதற்காக

LKR.75.00
கலாநிதி யூசுப் அல்கர்ழாவி
Tamil

வெளிநாட்டு வேலைவாய்பும் மாணவர் கல்வியும்

LKR: 170.00
எம்.எல்.அப்துல் வாஜித்
Tamil

இஸ்லாமிய நாகரிகமும் பிற நாகரிகங்களும்

LKR.200.00
எம்.எஸ்.இஸ்மியா பேகம்
Tamil

இயல்பியல்-2013

LKR: 350.00
Prof. S.R.D.Rosa
Tamil

Time and Tenses

LKR.150.00
M.S.Baithullah
English

பௌதீகப் புவியியல் MCQ

LKR.300.00
எம்.ஏ.எம்.இஸ்திகார்,அனோஜா இலட்சுமணன் மற்றும் முனீரா ஸிராஜ்
Tamil

மாணிடப் புவியியல் MCQ

LKR.300.00
எம்.ஏ.எம்.இஸ்திகார்,ஜோ.யூலியற் றொசானி மற்றும் க.சுகன்யா
Tamil

சுற்றாடல் -தரம்-5

LKR.395.00
ஏ.எஸ். ஜௌபர்
Tamil

சுற்றாடல்-தரம்-3

LKR.375.00
ஏ.எஸ். ஜௌபர்
Tamil

சுற்றாடல் -தரம்-4

LKR.395.00
ஏ.எஸ். ஜௌபர்
Tamil

சுற்றாடல் தரம்-1

LKR.285.00
ஏ.எஸ். ஜௌபர்
Tamil

கணிதம் தரம்-3

LKR.300.00
ஏ.எஸ். ஜௌப
Tamil

கணிதம் தரம்-4

LKR.350.00
ஏ.எஸ். ஜௌப
Tamil

Usful Items

Share on Myspace

Latest Items

பலஸ்தீன்

பலஸ்தீன்

LKR.250.00

பலஸ்தீன் ஒரு ஈமானியப் பார்வை : மிஹ்ழார் .எம். ரஷீத் Code No :00029965-1,Pages: 144 , Price LKR: 250.00 மீள்பார்வையில் தொடர்ச்சியாக பிக்ஹ{ல் குத்ஸ் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பே இந்நூல் ஆகும் .பலஸ்தீன் விவகாரம் ஓர் நிலத்தின் பிரச்சனை அல்ல மாறாக அது இரு நாகரீகங்களுக்கு இடையிலான போர். சத்தியத்திற்கும் அசத்தியத்திற்கும் இடையிலான பிரிகோடு இந்தப்ப பின்னனியில் பலஸ்தீன் விவகாரத்தின் ஈமானியப் பரிமாணத்தை ஷரீஆவின் நிலைக்களங்கனில் நின்று விளக்கும் வகையில் இந்நூல் வெளிவந்துள்ளது.

மணம் வீசும் மணிச் சொற்கள் தொகுதி-2

மணம் வீசும் மணிச் சொற்கள் தொகுதி-2

LKR.220.00

மணம் வீசும் மணிச் சொற்கள் தொகுதி-2 : எச்.எம்.மின்ஹாஜ்,ISBN :000021890-1, Pages : 168+IX, Price LKR: 220.00,நபி ஸல் அவர்களது ஆளுமைப் பண்புகள், அவர்களது சிந்தனைகள்ääகருத்துக்கள்,வழிகாட்டல்கள்ääதீர்ப்புக்கள் பரிகாரங்கள் பற்றிய ஆழமாக  புரிதல் இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்களுக்கு இருத்தல் அவசியமாகும். இப்புரிதலை ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் இந்நூல் வெளிவந்துள்ளது.

நபிகளார் வரைந்த கோடுகளில் மனித வாழ்வு

நபிகளார் வரைந்த கோடுகளில் மனித வாழ்வு

LKR.250.00

நபிகளார் வரைந்த கோடுகளில் மனித வாழ்வு : ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் ,Code No :00026848-1 , Pages: 232+XI, Price LKR: 250.00, உஸ்தாத் ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் அவர்களினால் நிகழ்தப்பட்ட ஹதீஸ் விளக்கத் தொடர் உரைகளின் தொகுப்பாக இந்நூல் வெளிவந்துள்ளது. இஸ்லாமிய வாழ்வியலின் பல்வேறு துறைகளுக்கான வழிகாட்டல்களை குர்ஆனும் ஹதீஸ{ம் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன அவ்வாறான ஹஸீகளின் விளக்கமாவே இந்நூல் அமையப்பெற்றுள்ளது.

படைப்பினங்களில் படைப்பாளனின் கைவண்ணம்

படைப்பினங்களில் படைப்பாளனின் கைவண்ணம்

LKR: 150.00

படைப்பினங்களில் படைப்பாளனின் கைவண்ணம் : ஆலிப் அலி ,ISBN :00026844-1 , Pages : 95+X, Price LKR: 150.00, அல் குர்ஆனின் பல வசனங்கள் அல்லாஹ்வின் படைப்பாற்றல் பற்றிப் பேசுகின்றன அத்துடன் அவை இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்பதற்கான சான்றொன்றனவும் எடுத்துக் கூறுகின்றது அல்குர்ஆன். அதனடடிப்படையில் அல்லாஹ்வின் படைப்புக்களின் அற்புதத்தன்மைகளைக் கூறி அவனது ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் இந்நூல் அமைந்துள்ளது.

சமூகம்

சமூகம்

LKR: 150.00

சமூகம் : எம்.எம். முஹிடீன் ,ISBN :00026843-1 , Pages: 104+IX, Price LKR: 150.00, இன்று முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்கொண்டுள்ள பல்வேறு சவால்;கள்ääபிரச்சினைகளைப் பற்றி இந்நூல் குறிப்பிடுகின்றது. இச்சவால்களை வெற்றிகொள்வதற்கான வழிமுறைகள்,,நபி ஸல்லாஹ அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வாழ்வியலின் மூலம் இச்சவால்கனை முறியடிப்பதற்காக வழிவகைகள், சமூக மாற்றம் காண்பதற்கான புதிய வழிவகைகள்  என பல்வேறு விடயங்களை விளக்குகின்றது இந்நூல்.

வஹியின் கூண்டுக்குள் மனித சிந்தனை

வஹியின் கூண்டுக்குள் மனித சிந்தனை

LKR.150.00

வஹியின் கூண்டுக்குள் மனித சிந்தனை : ரீ.எம். நிலாம், ISBN :00026847-1 , Pages: 78+XI, Price LKR: 150.00,இஸ்லாமிய ஷரீஆவின் வளர்ச்சிக்கும் விருத்திக்கும் துணைபுரிகின்ற அதன் உயிரோட்டத்தை காக்கின்ற,எல்லா இடங்களிலும் காலங்களுக்குமான அதன் ஏற்புடைமைக்கும் பொருத்தப்பாட்டிற்கும் உத்தரவாதமளிக்கின்ற இஜ்திஹாத் எனும் இஸ்லாத்தின் தனித்துவமான கோட்பாட்டை சுருக்கமாகவும் செறிவாகவும் விளக்குகின்றது இந்நூல்.

இஸ்லாமிய நாகரிகமும் பகுதி-1

இஸ்லாமிய நாகரிகமும் பகுதி-1

LKR.250.00

இஸ்லாமிய நாகரிகமும் பகுதி-1 MCQs : தரம் -12 எம்.எஸ்.இஸ்மியா பேகம் Code No :00029950-1 , Pages : 91+Vii ,Price : 250.00, க.பொ.த உயர் தர மாணவர்களுக்காக புதிய பாடத்திட்டத்தினை முழுதாக தழுவியதாக இஸ்லாமிய அடிப்படை,இஸ்லாமிய வரலாறு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதா 550 பல்தேர்வு வினாக்களும் அவற்றிற்காக விடைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

Customer Comment

No comments found

Book Review

 • The Noble Qur'an summ

  00017461-1
  M.Muhsin Khan &Dr.Hilali

  This edition is corrected and edited by a team of hihly qualified persons at darussalam,under the direct supervision of Dr.Muhamed Muhsin Khan.every effort has been made to minimise the errors of former editions and incorporate the suggestionsthat came from all over the world. If,however,any error comes into the notice of any reader, we request him humbly,to notify us for correction in the future editions.

  English
  3.9/5 rating (15 votes)

CD Review

 • The Noble Quran-DVD

  00013048-1
  Dr. Muhammad Muhsin Khan & Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali

  Translated by: Dr. Muhammad Muhsin Khan & Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. For the first time the Noble Qur'an, and the translation of its meaning in the English language by Dr Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr Muhammad Muhsin Khan, are being presented on audio DVDs. The beautiful recitation of the Noble Qur'an is done by Sheikh Nadir Al-Qallawi, and the translation is read by Mr. Phelps (Bilal Abdul-Karim) from USA.This DVD Only LKR 100.00

  Arabic English
  4.1/5 rating (18 votes)

Home